Dostarczamy okna i drzwi w systemach firmy Schüco.
Energooszczędne, pasywne z PCV i aluminiowe.
  

Nawiewniki okienne

Okna Grzegorz Mielczarek oferuje profesjonalne nawiewniki do okien: higrosterowane, ciśnieniowe i ręczne.

Wentylacja jest to proces wymiany powietrza, polegający na dostarczeniu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego do pokoi i kuchni, zapewnieniu skutecznego przepływu między pomieszczeniami oraz usunięciu zanieczyszczonego powietrza i wydzielanych substancji przez kratki wentylacyjne znajdujące się w łazience, kuchni, garderobie, WC. Wentylacja pomieszczeń może przebiegać w sposób naturalny (wentylacja naturalna/grawitacyjna) lub z wykorzystaniem wentylatorów (wentylacja mechaniczna).

Sposoby napowietrzania przez okna

Infiltracja przez okna. Wg normy PN-83/B-03430 współczynnik infiltracji powietrza „a” przez zamknięte okna i drzwi balkonowe bez zamontowanego nawiewnia powinien wynosić 0,5 – 1,0 m3 /(m * h * daPa2/3). Dla okien o a<0,3 m3 /(m * h * daPa2/3) powinny być zamontowane nawiewniki powietrza. Teoretycznie można w ten sposób doprowadzić powietrze zewnętrzne. Należy jednak pamiętać, iż przy największej możliwej infiltracji 1,0 m3 /(m * h * daPa2/3) można uzyskać przepływ około 1m3 /h powietrza na metr obwodu okna, więc aby dostarczyć wymaganą dla jednej osoby ilość powietrza trzeba posiadać w pomieszczeniu minimum 20 mb obwodu okna.

Rozszczelnienie skrzydła okiennego, tzw. mikrowentylacja czy inaczej mikrouchył. Aby powietrze dopływało do wnętrza budynku w ilości niezbędnej do skutecznej wentylacji okna powinny być cały czas rozszczelnione. Wymaga to ciągłej aktywności użytkownika, który reguluje ilość oraz częstotliwość doprowadzania powietrza. Jest to szczególnie utrudnione podczas nieobecności mieszkańców. Rozszczelnione okno nie jest w stanie doprowadzić do pomieszczenia wymaganej ilości powietrza, dlatego konieczne jest dodatkowe uchylanie i rozwieranie skrzydeł okiennych.

Usunięcie fragmentu uszczelki. Przez powstały otwór powietrze zewnętrzne przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Nie ma możliwości regulowania ilości nawiewanego powietrza, która np. w przypadku silnego podmuchu wiatru, zwiększa się kilkukrotnie.

Montaż listwy regulującej (klapki wentylacyjnej). Rozwiązanie dostarczane przez producentów profili okiennych. Element montowany między skrzydłem w ościeżnicą okna, który przy silnym podmuchu wiatru zapobiega przedostaniu się do wnętrza nadmiernej ilości powietrza. średnia ilość doprowadzanego powietrza, to 5m3/h.

Montaż nawiewników okiennych. Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego. Ze względu na sposób działania można wyróżnić nawiewniki: higrosterowane (automatyczne) ciśnieniowe (samoregulujące) oraz sterowane ręcznie.

Nawiewniki okienne Aereco

RODZAJE NAWIEWNIKÓW DO OKIEN

NAWIEWNIKI OKIENNE HIGROSTEROWANE

Sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Więcej informacji o tym rodzaju
nawiewniki okienne higrosterowane

NAWIEWNIKI OKIENNE CIŚNIENIOWE

Samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.Więcej informacji o tym rodzaju

nawiewniki do okien ciśnieniowe

NAWIEWNIKI OKIENNE STEROWANE RĘCZNIE

Ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze. Więcej informacji o tym rodzaju
nawiewniki do okien sterowane ręcznie